[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 6
 

 

 

 
 
ทักทายผู้บริหาร
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์


<< ตุลาคม 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
เรื่องเล่าการอ่าน
เรื่องเล่าการอ่านจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 สามารถนำไปใช้ได้ และได้ผลดี
มอบเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 จ.อ่างทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงงาน อ.ย.น้อย
อ.ย.น้อย โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 เข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน อ.ย.น้อย ในวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีสู่ขวัญ
นักเรียนกลุ่มนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2552
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในชื่อผลงาน \\\"เครื่องนับถูก...ถูก\\\" ที่ สพท.สระแก้วเขต 1 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1
รางวัลชนะเลิศการประกวดชุด Reuse และ Science Show
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม วันที่ 4 สิงหาคม 2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชุดReuse ประเภทสวยงาม รางวัลชมเชยประเภทสร้างสรรค์ และรางวัลชนะเลิศการประกวด Science Show 
 
วันวิทยาศาสตร์ไทย
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มีการทอดผ้าป่าให้กับทางโรงเรียน เพื่อสร้างห้องวิทยาศาสตร์
เก็บตกรณรงค์ออกเสียงประชามติและงดเหล้าเข้าพรรษา
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวน ชาวบ้านในชุมชนให้ไปออกเสียงประชามติ และการงดเหล้า
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการทำบุญตักบาตร ในวันสำคัญของพุทธศาสนา
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ ลูกเสือ - เนตรนารีและพิธีสวนสนาม
รับแว่นสายตาในโครงการ Sight for Kids
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทน ในโครงการ Sight for Kids มอบแว่นตาให้กับนักเรียนที่มีความผิดปกติทางสายตา
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักประวัติกวีเอกของโลก ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของชาติไทยและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
กิจกรรมวันไหว้ครูปี 2559
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง
ทำบุญโรงเรียน
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ได้จัดทำบุญโรงเรียนขึ้น
ทันตแพทย์มาตรวจฟันนักเรียน
ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลวังน้ำเย็น มาตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6
ผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงอาหารและมอบทุนการศึกษา
ผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงอาหารและมอบทุนการศึกษา
วัน Challence Day
วัน Challence Day หรือวันออกกำลังกายโลก
วันเปิดปีการศึกษา 2559
วันเปิดปีการศึกษา 2559
รับการตรวจประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
ทางโรงเรียนได้รับการตรวจประเมินภายใน จากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นการตรวจสอบ การประกันคุณภาพทางการศึกษา
เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-ป.6 2 วัน 1 คืน ณ ค่ายพักแรมชั่วคราวโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6


รับทำเว็บไซต์
คิดถึงคุณครู
ห้องเรียนที่ชื่อว่า "โลก"
กลอนวันพ่อ
พ่อ ... ผู้ชายที่ผมเคยเกลียด
ทำไมหางจิ้งจกถึงงอกได้ใหม่
กล้วยน้ำว้าต้านหวัด 2009
" สงสารพ่อแม่กันบางไหม(ลูกที่เหลวแหลกทั้งหลาย) "
ฝนตก ทำไมต้องเป็นหวัด
รับรองสำเนาอย่างไรไม่เสียเงิน
                                                                            >> รายการกระทู้ทั้งหมด

ผู้บริหาร

นายวิจิตร  นิลฉวี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประวัติและผลงาน


งานตามนโยบาย 9 จุดเน้น
จุดเน้นที่ 1
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 6
จุดเน้นที่ 2
จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการประกอบอาชีพ
จุดเน้นที่ 3
จัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่อาเชี่ยนและประชาคมโลก
จุดเน้นที่ 4
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน
จุดเน้นที่ 5
พัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง
จุดเน้นที่ 6
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ
จุดเน้นที่ 7
7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างครบถ้วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.
จุดเน้นที่ 8
การบริหารจัดสถานศึกษาโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ
จุดเน้นที่ 9
จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการอยู่อาศัย
ปีงบประมาณ 2553
รายงานการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 2552
ข้อมูลการได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่น
   
โรงเรียนโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 6
   ตำบลวังน้ำเย็น  อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โทรศัพท์  037-228409  E-MAil :: ssrk1104@obecmail.obec.go.th
เจ้าหน้าที่จัดการระบบ
Design By :: เว็บโรงเรียน ออกแบบเว็บโรงเรียน